Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

Người hỏi: Phùng Thị Hoàn - xã Yên Thắng , huyện Lục Yên

Câu hỏi:

 •         Tôi làm việc tại công ty cổ phần đầu tư SPG chi nhánh Lục Yên, Yên Bái, đã đóng bảo hiểm từ tháng 6 năm 2014. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 2 năm 2015 tôi xin nghỉ đẻ theo chế độ. Đến nay đã hết thời gian nghỉ, tôi xin đi làm lại và được công ty thông báo cho nghỉ việc. Vậy cho tôi hỏi số tiền bảo hiểm đã đóng trong thời gian làm việc tại công ty sẽ được xử lí như thế nào và tôi có được hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Nếu có thì cần những thủ tục hồ sơ gì? Tôi mổ đẻ vậy có thêm tiền bảo hiểm trong trường hợp này không?

 • Câu trả lời:
     

  Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc làm và Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên trả lời như sau:

  - Tại Điều 55, Luật BHXH qui định hưởng BHXH 1 lần đối với những người không đủ điều kiện hưởng lương hưu "Người lao động qui định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng BHXH một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau:...Sau một năm nghỉ việc nếu người lao động không tiếp tục đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng BHXH..."; Điều 57, Luật BHXH qui định bảo lưu thời gian đóng BHXH: Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo qui định tại Điều 50, Điều 51 hoặc chưa hưởng BHXH một lần theo qui định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng BHXH".

  - Tại Điều 2, Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định về đóng bảo hiểm thất nghiệp(BHTN): "...Thời điểm đóng BHTN của người sử dụng lao động và người lao động là thời điểm đóng BHXH bắt buộc; người lao động đang đóng BHTN là người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã đóng BHTN và được tổ chức BHXH xác nhận. Tháng liền kề bao gồm cả thời gian sau: Người lao động có tháng liền kề trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp BHXH".

  - Tại Điều 49, Mục 3, Luật Việc làm quy định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: "...Người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này".

  Trường hợp của bà Phùng Thị Hoàn làm việc tại Công ty CP đầu tư SPG chi nhánh Lục Yên, có thời gian đóng BHXH từ tháng 6/2014, nghỉ hưởng thai sản từ tháng 01/3/2015 (thời gian nghỉ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH), khi hết thời gian nghỉ thai sản bà Hoàn đã nghỉ việc tại đơn vị. Thời gian nghỉ thai sản không được tính vào thời gian để hưởng BHTN mà chỉ tính vào thời gian hưởng BHXH. Như vậy, tổng thời gian tính đóng BHXH đến tháng 9/2015 của bà Hoàn là 01 năm 03 tháng; thời gian tính đóng BHTN là 09 tháng.

  Căn cứ các quy định nêu trên:

  1. Thời gian bà Hoàn đã đóng BHXH (01 năm 03 tháng) có thể giải quyết một lần sau 01 năm nghỉ việc hoặc bảo lưu thời gian đóng BHXH để cộng nối với thời gian đóng BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện sau này (nếu có)

  2. Bà Hoàn có thời gian đóng BHTN là 09 tháng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời gian này được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện theo quy định

  3. Bà Hoàn sinh con và đã được hưởng chế độ thai sản theo đúng quy định. Hiện tại theo Luật BHXH không có quy định về việc trợ cấp thêm đối với những trường hợp khi sinh mổ, nên bà Hoàn sẽ không được hưởng thêm tiền bảo hiểm.

   

  Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Lục Yên trân trọng cảm ơn Bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên đã có ý kiến trả lời công dân.

   


   Các câu hỏi khác
 •        Phan Xuân Sử, giáo viên Trường TH&THCS Minh Chuẩn, huyện Lục Yên
 •        Người hỏi: Nguyễn Thị Hà, Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
 •        Người hỏi: Lục Thị Hoài, thôn Thoóc Phưa, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
 •        Người hỏi: Mông Thanh Tú, tổ 16, thị trấn Yên Thế, huyên Lục Yên, Tỉnh Yên Bai
 •        Người hỏi: Vy Văn Hải, tổ 14, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Bản đồ Huyện Lục Yên

  Thư viện Video

  Lượt truy cập