Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

Phan Xuân Sử, giáo viên Trường TH&THCS Minh Chuẩn, huyện Lục Yên

Câu hỏi:

 •         “Từ 01/9/2004, tôi được chuyển đến công tác tại trường THCS xã Minh Chuẩn, đến 01/1/2005 - 30/6/2006 tôi được hưởng chế độ thu hút theo nghị định 35/NĐ-CP. Từ 01/7/2006 - 31/12/2007 xã Minh Chuẩn ra khỏi Nghị định 35 theo Quyết định số163/2006/QĐ-TTg. Từ 01/1/2008 đến hết 31/12/2008, xã Minh Chuẩn được công nhận ĐBKK theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg. Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014, xã Minh Chuẩn được công nhận ĐBKK theo Quyết định 2405/ QĐ-TTg, tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút, ưu đãi theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP. Từ 01/1/2015 đến nay, cộng dồn thời gian công tác tại trường THCS Minh Chuẩn là 7 năm 2 tháng, nhưng từ 01/1/2015 đến nay tôi không được tính chế độ lâu năm. Vậy tôi có đươc hưởng chế độ lâu năm tính từ 01/1/2015 hay không?”.

 • Câu trả lời:
     

   Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên có ý kiến trả lời như sau:

  1. Thời gian công tác thực tế tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của ông Phan Xuân Sử.

  Ông Phan Xuân Sử công tác tại trường THCS Minh Chuẩn (nay là trường TH&THCS Minh Chuẩn) từ tháng 9/2004 đến nay, nhưng thời gian thực tế công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tính đến thời điểm 31/12/2016 của ông Phan Xuân Sử là 58 tháng, diễn biến như sau:

  - Từ 01/9/2004 đến 30/6/2006: 22 tháng.

  - Từ 01/7/2006 đến 31/12/2013: Không được tính là thời gian công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn vì xã Minh Chuẩn ra khỏi xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 163/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

  - Từ 01/01/2014 đến 31/12/2014: 12 tháng (xã Minh Chuẩn được công nhận là xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 2405/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

  - Từ 01/01/2015 đến 31/12/2016: 24 tháng.

  2. Thực hiện chế độ phụ cấp lâu năm đối với ông Phan Xuân Sử

  Tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định cụ thể chế độ phụ cấp công tác lâu năm đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được hưởng phụ cấp công tác lâu năm phải có thời gian thực tế làm việc ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đủ từ 60 tháng trở lên (nếu có thời gian đứt quãng được cộng dồn). Như vậy, tổng thời gian thực tế công tác tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của ông Phan Xuân Sử tính đến ngày 01/01/2015 được 34 tháng, tính đến ngày 31/12/2016 được 58 tháng. Theo quy định, ông Phan Xuân Sử chưa đủ thời gian để được tính hưởng phụ cấp công tác lâu năm.

  Trang Thông tin điện tử huyện Lục Yên trân trọng cảm ơn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Yên đã có ý kiến trả lời công dân.

   


   Các câu hỏi khác
 •        Phan Xuân Sử, giáo viên Trường TH&THCS Minh Chuẩn, huyện Lục Yên
 •        Người hỏi: Nguyễn Thị Hà, Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
 •        Người hỏi: Lục Thị Hoài, thôn Thoóc Phưa, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
 •        Người hỏi: Mông Thanh Tú, tổ 16, thị trấn Yên Thế, huyên Lục Yên, Tỉnh Yên Bai
 •        Người hỏi: Vy Văn Hải, tổ 14, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Bản đồ Huyện Lục Yên

  Thư viện Video

  Lượt truy cập