Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

Người hỏi: Nguyễn Thị Hà, Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

Câu hỏi:

 •         Qua tìm hiểu một số xã ở huyện Văn Yên đã và đang thực hiện tốt chế độ nghỉ phép đối với cán bộ, công chức cấp xã. Vậy, cho tôi được hỏi quý cơ quan chức năng: Cán bộ, công chức cấp xã có được hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm hay không, và nếu được nghỉ thì chế độ như thế nào ạ?

 • Câu trả lời:
     

  Về thời gian nghỉ phép hằng năm

  Theo quy định tại điều 13 Luật cán bộ công chức 2008 có quy định:

  “Điều 13. Quyền của cán bộ, công chức về nghỉ ngơi

  Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ”.

  Do đó, việc nghỉ phép hàng năm của cán bộ, công chức sẽ được điều chỉnh tại Bộ luật lao động 2012.

  Theo quy định tại điều 111 Bộ luật lao động 2012 về nghỉ hằng năm:

  “Điều 111. Nghỉ hằng năm

  1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

  a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

  b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

  c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

  2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

  3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

  4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm”.

  Do đó, nếu đã làm đủ 12 tháng thì cán bộ, công chức sẽ được nghỉ phép 12 ngày trong năm. “Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày”.

  Về thời điểm và thủ tục xin nghỉ hằng năm

  Thời điểm và thủ tục xin nghỉ phép hằng năm có thể được quy định trong nội quy của UBND xã. Nếu UBND xã chưa có quy định cụ thể, thì công chức phải có đơn xin nghỉ hàng năm và được sự đồng ý của Chủ tịch UBND xã.

   

  BBT


   Các câu hỏi khác
 •        Người hỏi: Phùng Thị Hoàn - xã Yên Thắng , huyện Lục Yên
 •        Người hỏi: Vũ Thị Thu Thủy - Trường THPT Hồng Quang, Lục Yên
 •        Người hỏi: Triệu Thanh Hà
 •        Người gửi Đỗ Viết Phúc
 •        Người hỏi: Hoàng Thị Hiền
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Bản đồ Huyện Lục Yên

  Thư viện Video

  Lượt truy cập