Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

Người hỏi: Vũ Thị Thu Thủy - Trường THPT Hồng Quang, Lục Yên

Câu hỏi:

 •         Tôi xin hỏi cơ quan chức năng, 03 Giáo viên, 01 nhân viên hiện đang là hợp đồng dài hạn tại Trường THPT Hồng Quang, huyện Lục Yên (chưa được tuyển dụng và đang hưởng lương bậc 1 của thang bảng lương theo trình độ đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước theo công văn số 1051/UBND-VX ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh Yên Bái) có được hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi cho cán bộ đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn theo các văn bản đã nêu ở trên hay không ? Tôi xin cảm ơn.

 • Câu trả lời:
     

   Câu hỏi:

  Trường THPT Hồng Quang đóng tại xã Động Quan, huyện Lục Yên được công nhận là xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban Dân tộc về “Công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012-2015”. 

  Hiện nay, trường THPT Hồng Quang, huyện Lục Yên đang triển khai việc chi trả chế độ cho cán bộ giáo viên của trường theo Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về “Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”, Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24 /12/2010 của Chính phủ về “Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn” và các thông tư hướng dẫn gồm: Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC giữa Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ. 

  Tôi xin hỏi cơ quan chức năng, 03 Giáo viên, 01 nhân viên hiện đang là hợp đồng dài hạn tại trường (chưa được tuyển dụng và đang hưởng lương bậc 1 của thang bảng lương theo trình độ đào tạo từ nguồn ngân sách nhà nước theo công văn số 1051/UBND-VX ngày 31/5/2013 của UBND tỉnh Yên Bái) có được hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi cho cán bộ đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn theo các văn bản đã nêu ở trên hay không ? Tôi xin cảm ơn.

  Sở GD&ĐT có ý kiến trả lời như sau:

  Căn cứ chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh đã có Công văn số 56/SGDĐT-TCCB, ngày 26/01/2015 gửi Sở Tài chính, Sở Nội vụ. 

  Theo nội dung trả lời của Sở Nội vụ tại Công văn số 88/SNV-CBCC,VC ngày 10/02/2015 thì các trường hợp nêu trên không được hưởng phụ cấp thu hút và phụ cấp ưu đãi quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính do: các trường hợp đang hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo (như các trường hợp nêu trên) không thuộc diện được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP vì chưa phải là viên chức, chưa qua tuyển dụng theo quy định của Luật viên chức và hợp đồng lao động theo nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

  Trên đây là câu trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo trả lời câu hỏi của bà Vũ Thị Thu Thủy, tại trường THPT Hồng Quang, Yên Bái.

   


   Các câu hỏi khác
 •        Phan Xuân Sử, giáo viên Trường TH&THCS Minh Chuẩn, huyện Lục Yên
 •        Người hỏi: Nguyễn Thị Hà, Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
 •        Người hỏi: Lục Thị Hoài, thôn Thoóc Phưa, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
 •        Người hỏi: Mông Thanh Tú, tổ 16, thị trấn Yên Thế, huyên Lục Yên, Tỉnh Yên Bai
 •        Người hỏi: Vy Văn Hải, tổ 14, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Bản đồ Huyện Lục Yên

  Thư viện Video

  Lượt truy cập