Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

Người hỏi: Hoàng Ngọc Thim

Câu hỏi:

 •         Tôi là một cán bộ bán chuyên trách phụ trách Đài truyền thanh xã Minh Xuân, huyện Lục Yên. Theo tôi được biết Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 31/3/2010 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Phát thanh - Truyền hình tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn 2025", trong đó mục 2.1 có ghi "Đến năm 2015 cán bộ phụ trách Đài TT cơ sở được hưởng chế độ phụ cấp tương đương với trưởng ngành cấp xã". Ngoài ra, Nghị quyết số 07/NQ-HĐND tỉnh Yên Bái ngày 16 tháng 7 năm 2014 về việc phê duyệt đề án nâng cao chất lượng phát thanh truyền hình tỉnh và truyền thanh cơ sở tỉnh Yên Bái năm 2015, quy định "Cán bộ Đài truyền thanh cơ sở được hưởng chế độ phụ cấp bằng 0,8 mức lương cơ sở do Nhà nước quy định". Vậy tôi xin hỏi, những cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh xã trong thời gian tới có được hưởng chế độ như theo Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 31/3/2010 của UBND tỉnh Yên Bái hay không? Nếu có thì đến bao giờ chúng tôi mới được hưởng ? Tôi xin cảm ơn!

 • Câu trả lời:
     

  Sở Thông tin và Truyền thông trả lời cụ thể như sau:

  Tại mục 1.3 (trang 53) của Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Phát thanh – Truyền hình tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020, tầm nhìn 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh có ghi như nội dung đồng chí đã nêu, tuy nhiên, quy hoạch chỉ mang tính định hướng. 

  Căn cứ vào Quy hoạch, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 23/2011/NQ – HĐND ngày 5/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2015 và sau đó là ban hành Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng Phát thanh – Truyền hình tỉnh và Truyền thanh cơ sở tỉnh Yên Bái để bãi bỏ Nghị quyết số 23/2011/NQ – HĐND ngày 5/8/2011, trong đó nêu rõ “Năm 2015, 100% Đài truyền thanh cơ sở được bố trí 01 cán bộ phụ trách là cán bộ không chuyên trách cấp xã và được hưởng chế độ phụ cấp bằng 0,8 mức lương cơ sở do Nhà nước quy định”.

  Như vậy, trong năm 2015, 100% cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh xã sẽ được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định của Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

  Sau năm 2015, căn cứ vào Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống Phát thanh – Truyền hình tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020, tầm nhìn 2025 và các quy định có liên quan, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục nghiên cứu trình Tỉnh ban hành các chính sách đối với cán bộ phụ trách đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái.  

  Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh trân trọng cảm ơn Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã có ý kiến trả lời công dân.


   Các câu hỏi khác
 •        Phan Xuân Sử, giáo viên Trường TH&THCS Minh Chuẩn, huyện Lục Yên
 •        Người hỏi: Nguyễn Thị Hà, Ủy ban nhân dân xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
 •        Người hỏi: Lục Thị Hoài, thôn Thoóc Phưa, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
 •        Người hỏi: Mông Thanh Tú, tổ 16, thị trấn Yên Thế, huyên Lục Yên, Tỉnh Yên Bai
 •        Người hỏi: Vy Văn Hải, tổ 14, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Bản đồ Huyện Lục Yên

  Thư viện Video

  Lượt truy cập