Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

Kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 1934/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của TTCP ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp khu chế xuất trên địa bàn huyện Lục Yên


Ngày xuất bản: 07/08/2017 9:45:00 SA
Lượt đọc: 10115

 Tệp đính kèm: Tải về

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập