Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

UBND huyện Lục Yên sơ kết nhiệm vụ 9 tháng đầu năm


Ngày xuất bản: 06/10/2017 10:09:00 SA
Lượt đọc: 1881

TTTĐT - Sáng 05/10, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên tổ chức sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017.  Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương - Phó bí thư thường trực huyện uỷ. Đồng chí Bùi Văn Thịnh – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, An Hải Nam – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Hoàng Kim Trọng – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2017, dưới sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, sự chỉ đạo, điều hành sát sao, chủ động của Ủy ban nhân dân huyện cùng sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân toàn huyện. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được những kết quả quan trọng, các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 cơ bản đạt tiến độ đề ra. Trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: Diện tích cây lượng thực có hạt đạt 12.166,6 ha, bằng 99,9% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 57.388,4 tấn, vượt 2,5% Nghị quyết. Trong chăn nuôi, triển khai thực hiện các mô hình phát triển chăn nuôi theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh, đói rét, nắng nóng cho đàn gia súc gia cầm. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 5.528 tấn, bằng 89,2% Nghị quyết. Diện tích rừng trồng mới đạt 1.802,9ha bằng 81,6% Nghị quyết. Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 đối với xã Trúc Lâu và Mai Sơn; Đăng ký xây dựng xã Liễu Đô đạt nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020; đăng ký xây dựng xã Vĩnh Lạc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Giá trị sản xuất và sản lượng của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ổn định. Giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) đạt 1.062,11 tỷ đồng; giá trị sản xuất, xây dựng ước đạt 390 tỷ đồng; hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 977 tỷ đồng, bằng 75,2% Nghị quyết. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 114,945 tỷ đồng, bằng 86,4% dự toán tỉnh giao, bằng 80,4% Nghị quyết. Về công tác tài nguyên và môi trường, trong 9 tháng đã cấp 1.256 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trong lĩnh vực văn hóa – xã hội: Công tác giáo dục và đào tạo, Chỉ đạo ngành giáo dục hoàn thành tốt chương trình, nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017 – 2018,  thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở... Công tác phòng chống dịch bệnh ở người được thực hiện có hiệu quả, không để các dịch bệnh lớn, nguy hiểm xảy ra. Triển khai có hiệu quả công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn, trong 9 tháng có 2.130 lao động được tạo việc làm, bằng 78,8% Nghị quyết. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân; tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện nghiêm túc; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu dự hội nghị

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng đã đề ra như: Tiến độ thu hoạch lúa mùa, triển khai sản xuất vụ đông; tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2017; tình hình thực hiện dự toán chi ngân sách; tiến độ thu ngân sách 9 tháng đầu năm và các giải pháp thu ngân sách 3 tháng cuối năm; tiến độ thực hiện các công trình, nguồn vốn xây dựng cơ bản, nhất là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội; công tác triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017; công tác kiểm tra ngành, nghề văn hóa có điều kiện; tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện và giải pháp thực hiện rong 3 tháng cuối năm; việc huy động học sinh ra lớp; công tác quản lý khai thác gỗ rừng trồng ở xã Phan Thanh, Minh Chuẩn; đề nghị tu sửa đường giao thông nông thôn ở một số địa phương trong huyện; công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018...

Đồng chí Bùi Văn Thịnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Bùi Văn Thịnh – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm đó là:

Thứ nhất, các cơ quan, ban, ngành, các xã, thị trấn cần tập trung rà soát, đánh giá, tìm ra nguyên nhân đề ra các giải pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhằm đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trong 3 tháng cuối năm.

Hai là, tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án, chính sách gắn với huy động các nguồn lực trong nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2017 theo Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, Chương trình 135 và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã Trúc Lâu và Mai Sơn đạt nông thôn mới năm 2017. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản. Triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách năm 2017 vượt kế hoạch.

Ba là, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học 2017 – 2018, triển khai các biện pháp cụ thể nhằm duy trì và đảm bảo sỹ số ngay từ đầu năm học. Thực hiện tốt các chương trình y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo và các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của dân tộc, của tỉnh, của huyện trong 3 tháng cuối năm 2017.

Bốn là, tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh việc áp dụng ký số và gửi liên thông văn bản điện tử trên hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành – tác nghiệp; đưa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện vào hoạt động theo kế hoạch.

Năm là, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân đối với hoạt động khoáng sản. Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân./.

CTV: Thu Trang 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập