Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp đảng viên mới khóa II năm 2018


Ngày xuất bản: 15/05/2018 3:59:00 CH
Lượt đọc: 1539

TTTĐT - Sáng ngày 15/5, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp đảng viên mới khóa II năm 2018, xét bổ túc kiến thức sơ cấp lý luận chính trị khóa 64. Tham gia lớp bồi dưỡng có 75 đảng viên đến từ các chi đảng bộ trong huyện.

Quang cảnh lễ khai giảng lớp đảng đảng viên mới khóa II - 2018

Trong thời gian 15 ngày tham gia học tập, các đảng viên sẽ được bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Xây dựng Đảng về đạo đức; Học tập Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các học viên cũng được phổ biến các chuyên đề như: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Các đảng viên tham gia lớp đảng viên mới khóa II

Thông qua lớp bồi dưỡng lý luận chính trị giúp cho các đồng chí đảng viên sau khi kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; công tác xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng cũng như nhiệm vụ của người đảng viên../.

CTV: Thu Trang (Trung tâm TT &VH Lục Yên) 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập