Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

Lục Yên chủ động chọn sách giáo khoa lớp 1


Ngày xuất bản: 19/05/2020 10:23:00 SA
Lượt đọc: 236

 

TTTĐT- Việc chủ động chọn SGK lớp 1 năm học 2020-2021 sát với tình hình thực tế của mỗi địa phương sẽ giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đây là trách nhiệm của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của mỗi nhà trường. Phóng viên Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Lục Yên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hoàng chí Ngàn, Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo  huyện Lục Yên về vấn đề này.

Ông Hoàng Chí Ngàn - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Lục Yên

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, hiện nay Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã triển khai thực hiện Thông tư 01/2020/TT-BGD&ĐT và hướng dẫn các trường lựa chọn sách giáo khoa như thế nào?

Đồng chí Hoàng Chí Ngàn - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lục Yên:

Trong thời gian qua, Phòng GD&ĐT đã tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp,chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình, sách giáo khoa GDPT mới bắt đầu thực hiện từ năm học 2020-2021 đối với lớp 1, trong đó có việc hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 là một trong những nhiệm vụ quan trọng.Thực hiện các văn bản của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh, Sở GD&ĐT tỉnh Yên bái, Phòng GD&ĐTđã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn triển khai thực hiện việc lựa chọn SGK lớp 1 theo đúng quy định, cụ thể:

Phòng GD&ĐT huyện Lục Yên đã ban hành Công văn số 59/PGDĐT-CM ngày 18/3/2020 về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021, theo đó yêu cầu các đơn vị thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa theo đúng Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định số 456/QĐ-UBND ngày 13/3/2020 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Yên Bái; Công văn số 215/SGDĐT-GDTH ngày 16/3/2020 về việc tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

Đồng thời phối hợp với các NXB cung cấp các đầu sách của 05 bộ sách đã được Bộ GD&ĐT thẩm định, gồm: “Kết nối tri thức với cuộc sống”; “Chân trời sáng tạo”; “Cùng học để phát triển năng lực”; “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”; “Cánh diều”. Chỉ đạo các đơn vị trường tổ chức cho giáo viên nghiên cứu 5 bộ sách mẫu gồm sách bản giấy và sách điện tử, tiến hành soạn, trao đổi một số tiết dạy và dạy thử trước khi quyết định lựa chọn.

Phối hợp với các đơn vị cung ứng thông báo giá bán sách giáo khoa lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông mới năm học 2020-2021 để các đơn vị tham khảo, làm căn cứ cho việc lựa chọn.

Đến thời điểm hiện nay, Phòng GD&ĐT huyện Lục Yên đã cung cấp đầy đủ hệ thống văn bản, các bản sách mẫu (bao gồm bản in mẫu sách cứng và bản sách điện tử), một số bản giá sách giáo khoa và mẫu các hồ sơ thực hiện chọn sách lưu trữ tại nhà trường… để các đơn vị tổ chức lựa chọn đảm bảo theo quy định.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết tình hình triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 của các nhà trường hiện nay như thế nào?  Đến thời điểm hiện tại việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 đã được thống nhất các nội dung tại huyện Lục Yên hay chưa?

Đồng chí Hoàng chí Ngàn - Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lục Yên:

Đến nay, các cơ sở giáo dục tiểu học thực hiện chọn sách giáo khoa lớp 1 đúng quy định của Bộ GD&ĐT, của UBND tỉnh, của Sở GD&ĐT và theo hướng dẫn của  Phòng GD&ĐT huyện Lục Yên; việc lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo đúng quy trình, nghiêm túc, khách quan, đúng tiến độ.

Cụ thể, các đơn vị đã thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, chỉ đạo các tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận, đánh giá SGK của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách. Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn 01 đầu SGK cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn báo cáo hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa. Hội đồng họp, thảo luận đánh giá SGK trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. Hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn SGK, tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa, đề xuất với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông về danh mục SGK đã được hội đồng lựa chọn, trên cơ sở đề xuất của hội đồng Hiệu trưởng quyết định danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường, báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa về Phòng GD&ĐT.

Qua tổng hợp, các đơn vị đều thống nhất lựa chọn 8 đầu sách trong 3 bộ, cụ thể: Bộ “Kết nối tri thức với cuộc sống” đầu sách Tiếng Việt, Giáo dục thể chất; bộ “Cùng học để phát triển năng lực”: đầu sách Toán, Đạo đức, TH&XH, Âm nhạc; bộ “Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục”: Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm

Đây là những đầu sách trong các bộ sách phù hợp nhất với đặc điểm tình hình địa phương, phù hợp với tiêu chí lựa chọn sách theo quy định của tỉnh.

Các cơ sở giáo dục công bố công khai danh mục sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng trong năm học 2020-2021và niêm yết công khai tại đơn vị đảm bảo trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 4 tháng

Có thể khẳng định việc lựa chọn SGK lớp 1 được thực hiện đúng quy định, đảm bảo khách quan theo đúng yêu cầu của Thông tư số 01 và Quyết định số 456 của UBND tỉnh.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết khó khăn trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 tại các trường là gì? Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện có giải pháp khắc phục những khó khăn đó?

Đồng chí Hoàng chí Ngàn- Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lục Yên:

Từ thực tế cho thấy, trong quá trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 cũng có những khó khăn, vướng mắc như: Việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 được thực hiện trong thời điểm từ tháng 2 đến nay, đây là khoảng thời gian đang diễn ra dịch bệnh Covid-19 do đó không được làm việc tập trung, trực tiếp, khó khăn trong việc triển khai, thảo luận thống nhất lựa chọn. Số lượng bản sách in mẫu được các nhà xuất bản cung cấp không đủ nên các trường phải luân phiên đọc và chủ yếu đọc sách điện tử do Nhà Xuất bản cung cấp qua hệ thống internet. Số lượng sách giáo khoa nhiều (05 bộ gồm 46 đầu sách cho 9 môn học và hoạt động giáo dục) nên giáo viên phải dành nhiều thời gian để đọc và nghiên cứu.

Năng lực chuyên môn của một số giáo viên còn hạn chế nên việc nghiên cứu để lựa chọn sách giáo khoa gặp khó khăn.

Để khắc phục những khó khăn trên, Phòng GD&ĐT huyện đã chỉ đạo thực hiện các cuộc họp, các hội thảo trực tuyến qua phần mềm zoom để đảm bảo vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đối với những giáo viên có năng lực chuyên môn còn hạn chế, Phòng GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo phương châm yếu gì bồi dưỡng đó, nội dung bồi dưỡng phù hợp với năng lực của từng giáo viên và nhu cầu sử dụng đội ngũ của từng đơn vị.

Để đảm bảo cho việc triển khai lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 đảm bảo đúng quy định của Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, sở GD&ĐT  tỉnh Yên Bái, Phòng GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện tốt việc triển khai lựa chọn SGK lớp 1 theo đúng quy định đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền để phụ huynh học sinh đồng tình ủng hộ; thực hiện công bố công khai danh mục sách giáo khoa được lựa chọn sử dụng của cơ sở giáo dục và niêm yết công khai tại đơn vị. Phòng GD&ĐT huyện sẽ  tổ chức kiểm tra việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 tại các cơ sở giáo dục trực thuộc để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Phóng viên: Vâng xin cám ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn của chúng tôi.

Anh Tịnh

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập