Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

Lục Yên bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở


Ngày xuất bản: 09/11/2018 3:19:00 CH
Lượt đọc: 770

TTTĐT - Ngày 09/11/2018, Huyện ủy Lục Yên tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 131 cán bộ là cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

 

Trong thời gian 3 ngày từ 09/11 đến hết ngày 11/11, các học viên được nghe các chuyên đề: những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay; quá trình phát triển nhận thức của Đảng về công tác xây dựng Đảng và những điểm mới về công tác xây dựng Đảng trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, liên hệ thực tiễn với tỉnh Yên Bái; cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam và thực tiễn tỉnh Yên Bái; quá trình phát triển nhận thức về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước của Đảng ta; một số thông tin về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững theo phương pháp tiếp cận đa chiều đối với tỉnh Yên Bái; thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu của tỉnh; thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự cơ sở nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái; tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở về vấn đề phòng, chống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở; công tác dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở và một số vấn đề về công tác Đảng của cấp ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở và một số vấn đề về công tác Đảng của chi ủy và bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục đào tạo.

Đồng chí  Nguyễn thị Minh Phương - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy truyền đạt kiến thức mới cho các học viên

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng

 

Qua đó, nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, bổ sung những kiến thức mới về lý luận và giải đáp những vấn đề mới đặt ra, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ, nghiệp vụ, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở, bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở./.

CTV: Khắc Điệp 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thủ tục hành chính

Thư viện Video

Lượt truy cập