Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

Hội nông dân Lục Yên tham gia phát triển kinh tế - xây dựng nông thôn mới


Ngày xuất bản: 07/06/2018 5:04:00 CH
Lượt đọc: 1746

TTTĐT - Trong những năm qua, Hội nông dân huyện Lục Yên đã tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan, vận động cán bộ, hội viên phát huy vai trò làm chủ, đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói - giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Các cấp Hội nông dân trong huyện đã đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hội viên nông dân ở khắp các xã từ vùng thấp đến vùng cao trên địa bàn huyện đã thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở hầu hết các lĩnh vực như:  sản xuất kinh doanh, phát triển cây ăn quả có múi; chăn nuôi đại gia súc, gia cầm… Để phong trào đi vào chiều sâu, phát triển về chất, hàng năm, các cấp Hội nông dân chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT) cho cán bộ, hội viên nông dân. Theo đó, nhiệm kỳ 2012 - 2018 các cấp hội Nông dân đã phối hợp mở được 1.365 lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, cung ứng vật tư cho hơn 53 nghìn lượt hội viên, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Trường Trung cấp Lục Yên tổ chức 179 lớp đào tạo nghề cho trên 5 nghìn học viên là hội viên, trong đó nghề nông nghiệp 129 lớp, với  hơn 4 nghìn hội viên, nghề phi nông nghiệp 50 lớp với hơn 1 nghìn hội viên; nông dân được dạy nghề có việc làm trên 4.400 người. Cùng đó, để giúp hội viên có nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội nông dân huyện đã tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lục Yên cho trên 8500 hộ hội viên, nông dân vay hơn 188 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình.

Bên cạnh đó, Hội nông dân huyện còn chỉ đạo các Hội cơ sở đẩy mạnh và phát huy hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân. Đến nay, tổng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp trong toàn huyện đạt trên 1,7 tỷ đồng, trong đó: 800 triệu đồng ủy thác nguồn Quỹ hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; 500 triệu đồng ủy thác nguồn Quỹ hỗ trợ của tỉnh Hội; trên 471 triệu đồng Quỹ hỗ trợ cấp huyện… tạo điều kiện cho 79 hộ vay thực hiện 10 mô hình về trồng quýt vỏ giòn, cam vinh; chăn nuôi ba ba thương phẩm, nuôi trâu, bò sinh sản, nuôi cá bỗng thương phẩm, nuôi dê sinh sản. Các dự án có vốn vay từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đều mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập trong nông dân. Nhiều nông dân thông qua phong trào đã vượt khó, vươn lên làm giàu, có mức thu nhập từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng một năm. Nhiệm kỳ qua toàn huyện có trên 4.500 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Nông dân Lục Yên vươn lên làm giàu từ cây cam

Qua thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giúp nhận thức và đời sống của nhân dân trên địa bàn được nâng lên, từ đó tác động tích cực tới các phong trào thi đua khác của địa phương. Trong phong trào nông dân thi đua xây dựng Nông thôn mới, các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tự nguyện như: đóng góp tiền, ngày công, hiến đất vườn, đất nông nghiệp, giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia tu sửa, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn... Nhiệm kỳ qua đã xây dựng và thực hiện 28 mô hình dân vận khéo gắn thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, với trên 1 nghìn hộ hội viên tham gia. Cán bộ, hội viên đóng góp, ủng hộ trên 10,5  t đồng; hiến hơn 265 nghìn m2 đất; tham gia hơn 81 nghìn ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, làm mới và sửa chữa  trên 862 km đường giao thông, 102 cầu cống, 154 công trình khác.

Nông dân Lục Yên chung sức xây dựng nông thôn mới

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn; với truyền thống yêu nước và cách mạng của giai cấp Nông dân Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái; cán bộ, hội viên, nông dân huyện Lục Yên tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, nỗ lực phấn đấu, góp phần tích cực cùng Đảng bộ và nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhằm tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới góp phần xây dựng quê hương Lục Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

              CTV: Khắc Điệp

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập