Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13 mở rộng


Ngày xuất bản: 04/07/2018 3:52:00 CH
Lượt đọc: 1174

 TTTĐT - Ngày 04/7, BCH Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 13 (mở rộng), nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chương Phát, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy;  Bùi Văn Thịnh -  Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành,  Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể huyện; bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm, BCH đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả quan trọng trên từng lĩnh vực, trong 27 chỉ tiêu Nghị quyết có 17 chỉ tiêu đánh giá được tiến độ, trong đó có 01 chỉ tiêu vượt kế hoạch (tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi), 04 chỉ tiêu đạt kế hoạch (Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắcxin; tỷ lệ dân số tham gia BHYT; tỷ lệ hộ dân cư dùng nước hợp về sinh; tỷ lệ tập hợp thu hút đoàn viên, hội viên), 07 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch (Tổng sản lượng lương thực có hạt; diện tích trồng mới cây ăn quả; số lao động có việc làm; số trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ dân cư dùng hố xí hợp về sinh;diện tích rừng trồng mới tập trung; tỷ lệ che phủ rừng), 05 chỉ tiêu đạt dưới 50% kế hoạch (giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn; sản lượng thịt hơi xuất chuồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa; thu ngân sách nhà nước; bình quân hàng năm kết nạp 200 đảng viên mới trở lên).

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phương - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy thông qua dự thảo báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

và Báo cáo kiểm điểm đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015-2020)

Bên cạnh những kết quả đạt được, BCH Đảng bộ huyện cũng chỉ ra một số khuyết điểm hạn chế đó là:

 Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của một số tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị có lúc chưa nghiêm, chưa kịp thời và chưa đúng thời gian quy định. Vai trò của một số đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện phụ trách cơ sở được phân công có lúc, có việc chưa sát sao. Một số chi bộ, đảng bộ cơ sở chưa chủ động trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện; chưa quan tâm đúng mức đến công tác xây dựng Đảng do đó chất lượng có mặt còn hạn chế, công tác phát triển Đảng viên chưa đảm bảo tiến độ Nghị quyết đề ra; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở một số tổ chức Đảng chưa thường xuyên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và một số đoàn thể cơ sở vẫn còn hạn chế. Về lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh có một số chỉ tiêu chưa đạt tiến độ, đạt thấp, dưới 50% kế hoạch. Một số Đảng bộ xã thị trấn chưa quyết liệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội do đó thu ngân sách của Huyện chưa đảm bảo tiến độ…

6 tháng cuối năm, BCH Đảng bộ huyện tục tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, công tác Nội chính, hoạt động của chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, tạo tiền đề vững chắc xây dựng và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và những năm tiếp theo.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị,  BCH Đảng bộ huyện đã thông qua báo cáo kiểm điểm, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu từ nay đến năm 2020. Thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đồng chí Hoàng Kim Trọng - Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện, tập trung vào các nội dung như: Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị theo chuyên đề 2018 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12;  công tác phát triển Đảng ở cơ sở; công tác thu ngân sách, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; việc thực hiện các tiêu chí quốc gia về y tế xã ;vệ sinh môi trường...

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, cũng như khắc phục kịp thời các khuyết điểm, hạn chế đã chỉ ra, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chương Phát - Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm để các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cần tập trung thực hiện trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa xã hội; quốc phòng, an ninh, nội chính; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị./.

CTV: Thu Trang

 

 

 

CÁC TIN LIÊN QUAN:

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập