Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ tháng 9 -2014


Ngày xuất bản: 15/04/2015 7:26:08 SA
Lượt đọc: 3139

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ tháng 9 -2014

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8 và

8 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2014

 
 

 

 


I. CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Trong tháng 8, UBND huyện làm việc với: Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lục Yên năm 2014; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp kiểm tra việc ảnh hưởng từ hoạt động của Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam đến đất sản xuất nông nghiệp của nhân dân, kiểm tra kết quả đóng cửa mỏ tại mỏ sét làm gạch thôn Cây Thị, xã Liễu Đô, bàn giao mốc giới mỏ đá hoa trắng tại xã Liễu Đô; Đoàn khảo sát của Trung tâm Con người và Thiên nhiên thuộc liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam về tình hình phát triển kinh tế xã hội và khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện.

Tổ chức Họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2014; Hội nghị tổng kết đợt tăng cường cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2014 trên địa bàn 2 xã Trung Tâm và Minh Tiến; Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014-2015; họp bàn thống nhất phương án giao rừng, cho thuê rừng của xã Vĩnh Lạc; họp giải quyết vướng mắc trong việc giải phóng thao trường huấn luyện của huyện tại xã Mai Sơn. Dự Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2013; Đại hội Đại biểu Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Lục Yên, nhiệm kỳ 2014-2019; Hội thảo khoa học để đánh giá thực trạng hoạt động xuất cảnh trái phép của phụ nữ Việt Nam ra nước ngoài và công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với phụ nữ Việt Nam.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng. Một số nội dung chủ yếu như sau:

Chỉ đạo thực hiện: rà soát, báo cáo diện tích đất trồng lúa và nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2014 và năm 2015; giải quyết chế độ chính sách đối với Chủ nhiệm HTX có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ của Nhà nước; thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia; chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng các xã, các thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc chương trình 135 năm 2015; chuẩn bị đầu tư xây dựng các công trình thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015; đầu tư xây dựng các công trình bị hư hỏng do cơn bão số 2 năm 2014 gây ra; chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc chương trình kiên cố hóa kênh mương năm 2014; thu nộp phí bảo trì đường bộ đối với phương tiện trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện; chỉ đạo sắp xếp, phân loại thôn, bản, tổ dân phố; cung cấp tài liệu phục vụ lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Yên Bái đến năm 2030, tầm nhìn 2050; phòng, chống dịch bệnh do virut Ebola trên địa bàn huyện; thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; chuẩn bị làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Dân tộc tỉnh về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch công tác dân tộc năm 2014.

Quyết định các vấn đề: Phê duyệt danh sách, mức hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2012 và năm 2013 (đợt 2, 3); phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2014; phê duyệt dự toán kinh phí kiểm tra, chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2014; phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do bão lụt gây ra năm 2014; phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: sửa chữa cầu treo qua Hồ Thuồng, xã Phúc Lợi, Kè thôn Thoi Xóa, xã Yên Thắng, Đường thôn Khe Giang, xã Trúc Lâu, Đường thôn Sơn Thượng, xã Mai Sơn; phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn Yên Thế; thành lập Tổ thẩm định hồ sơ cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của huyện theo dự án tổng thể; kiện toàn Ban Chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân huyện Lục Yên giai đoạn 2011-2015; ban hành Quy chế quản lý và sử dụng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn huyện; hỗ trợ kinh phí cho người có công đi điều dưỡng tập trung tại Sầm Sơn, Thanh Hóa năm 2014; khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2009-2014.

Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân chăm sóc, bảo vệ lúa mùa và các cây trồng vụ hè thu; duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất; chuẩn bị giống cây lâm nghiệp và tiến hành trồng rừng vụ hè thu, vụ thu theo kế hoạch.

Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2014; chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2012, năm 2013; tiến hành nghiệm thu và giải ngân thực hiện chương trình hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò cho người có công.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, trong tháng xảy ra dịch lepto trên đàn lợn tại địa bàn xã Lâm Thượng, ngành chức năng đã kịp thời khoanh vùng, dập dịch.

2. Sản xuất Công nghiệp, TTCN - Xây dựng cơ bản

Hoạt động sản xuất Công nghiệp - TTCN trong tháng 8 năm 2014 có sự sụt giảm so với tháng trước do một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, sản lượng khai thác, chế biến của một số ngành công nghiệp - TTCN như khai thác, chế biến đá xẻ, chế biến gỗ rừng trồng giảm. Giá trị sản xuất công nghiệp-TTCN (theo giá so sánh năm 2010) đạt 79,639 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 584,817 tỷ đồng, bằng 63,9% kế hoạch, trong đó: Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh đạt 279,456 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 305,361 tỷ đồng.

Giá trị thực hiện các công trình xây dựng cơ bản (giá hiện hành) tháng 8 đạt 25,3 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 145,3 tỷ đồng, bằng 46,9% kế hoạch, trong đó: Xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt 76,158 tỷ đồng (gồm giá trị thực hiện xây dựng các công trình thuộc nguồn vốn WB, chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp phòng giao dịch NHCS huyện). Xây dựng cơ bản khác đạt 69,142 tỷ đồng.

3. Thương mại - Dịch vụ

Trong tháng 8, hoạt động thương mại, dịch vụ diễn ra ổn định; không có sự biến động lớn về giá đối với các mặt hàng thiết yếu; hoạt động vận tải duy trì ổn định, đáp ứng được nhu cầu đi lại, trao đổi hàng hóa của nhân dân. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội trên địa bàn tháng 8 ước đạt 60 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng ước đạt 440 tỷ đồng, bằng 70,96% kế hoạch.

Phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Yên Bái kiểm tra, dán tem kiểm định cân đối chứng tại 06 chợ trên địa bàn huyện (Yên Thế, An Phú, Mai Sơn, Khánh Thiện, An Lạc, Tân Lĩnh). Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả, chất lượng hàng hoá và gian lận thương mại, trong tháng 8 đã phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm, phạt hành chính 5,1 triệu đồng.

4. Thu, chi ngân sách

Thu ngân sách trên địa bàn huyện đến hết 8/2014 đạt 39,67 tỷ đồng, bằng 72,13% kế hoạch.

Tổng chi ngân sách 8 tháng đầu năm 2014 thực hiện 233,596 tỷ đồng, bằng 59,9% dự toán giao, đảm bảo các khoản chi thường xuyên và các nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn huyện.

5. Tài nguyên và Môi trường

Trong tháng 8 đã cấp 76 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích cấp 37.486,8 m2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ thẩm định, hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận theo dự án tổng thể. Thẩm định, xác nhận 03 thông báo về việc chấp nhận bản cam kết bảo vệ môi trường và 06 giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện.

6. Công tác giáo dục - đào tạo

Tổ chức bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong dịp hè năm 2014; tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2014-2015; chỉ đạo tăng cường kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết khai giảng năm học 2014-2015 tại các đơn vị trường học trên địa bàn huyện.

7. Công tác y tế, dân số - KHHGĐ

Tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch bệnh ở người theo mùa; duy trì, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, thường trực cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện, phòng khám khu vực và các cơ sở y tế.

Chỉ đạo thực hiện tốt các các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình; đẩy mạnh tuyên truyền về “An toàn vệ sinh thực phẩm” năm 2014.

8. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, phát thanh - truyền hình

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9. Tổ chức thành công giải vô địch bóng chuyền huyện Lục Yên năm 2014.

Công tác phát thanh - truyền hình đảm bảo thời lượng, chất lượng tiếp sóng; tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện. 

            9. Công tác lao động, việc làm và thực hiện chính sách xã hội

Tiếp tục triển khai kế hoạch đào tạo nghề năm 2014, trong tháng 8, mở 4 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 120 lao động, tổng số lao động được đào tạo 480 lao động, đạt 40% kế hoạch; giải quyết trợ cấp thường xuyên và trợ cấp đột xuất cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khác đầy đủ, kịp thời.

Tổ chức kiểm tra công tác vệ sinh an toàn lao động và quản lý, sử dụng lao động đối với 21 doanh nghiệp trên địa bàn huyện; tổ chức đưa 20 người có công đi điều dưỡng tập trung tại Sầm Sơn, Thanh Hóa; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội năm 2014 tại các xã, thị trấn.

10. Thanh tra, tư pháp

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được UBND huyện và các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quá trình xem xét, thụ lý giải quyết các vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Tháng 8 năm 2014, UBND huyện tiếp nhận 5 đơn, tổng số đơn tiếp nhận mới và đơn tồn từ năm 2013 là 78 đơn; đã giải quyết xong 53/78 đơn, đạt 67,9%.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục được duy trì với 57 đợt tuyên truyền, 4.564 lượt người tham gia học tập; Công tác chứng thực, hộ tịch được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

11. Công tác quốc phòng - an ninh

Duy trì nghiêm các chế độ trực theo quy định; chỉ đạo tổ chức diễn tập chiến đấu trị an tại xã Động Quan, luyện tập chiến đấu trị an tại xã Lâm Thượng; chủ động về lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó trong công tác phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ trên địa bàn huyện.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản được giữ vững và ổn định. Công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường, trong tháng 8/2014 đã phát hiện và xử phạt 161 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thu nộp ngân sách 65,34 triệu đồng.    

            III. NHIỆM VỤ TRONG THÁNG 9 NĂM 2014

1. Về phát triển kinh tế

Tập trung chỉ đạo việc chăm sóc, bảo vệ lúa mùa và cây trồng vụ hè thu; chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho sản xuất vụ đông năm 2014 theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản năm 2014; giải ngân thực hiện chính sách hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2012, 2013, chính sách hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò đối với người có công.

Tập trung chỉ đạo việc thực hiện Đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp huyện Lục Yên giai đoạn 2012-2015. Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng vụ thu năm 2014.

Tăng cường công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; đẩy mạnh các giải pháp tăng nguồn thu. Tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất tại các khu đất được phê duyệt.

Chỉ đạo việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 theo Chỉ thị số 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; tập trung hoàn thiện xây dựng bảng giá đất năm 2015.

Chỉ đạo triển khai xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, thanh toán vốn các công trình xây dựng cơ bản; chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, triển khai làm đường giao thông nông thôn năm 2014 ở các xã, thị trấn.

Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án, chính sách trên địa bàn huyện đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, phát huy hiệu quả của các nguồn vốn đầu tư.

Thực hiện các biện pháp chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông để tập kết vật liệu, phơi ván bóc, buôn bán...

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

2. Văn hóa - xã hội

Chỉ đạo ngành giáo dục tổ chức khai giảng năm học 2014-2015 tại các đơn vị trường học. Chỉ đạo tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trường THCS Nguyễn Huệ.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch bệnh ở người; chỉ đạo ngành y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện.

Tiếp tục triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2014 theo kế hoạch; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đối với người có công, người nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội. Phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2014 cho các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Thanh tra - Tư pháp

Tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2014; chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện, nhất là việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng Luật Đất đai năm 2013.

4. Quốc phòng - an ninh

Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quân số, kịp thời xử lý các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2014; mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 theo kế hoạch.

Chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên./.

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

Bùi Văn Thịnh

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập