Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

 

UBND HUYỆN LỤC YÊN  

 

 UBND huyện Lục Yên khoá XX - Nhiệm kỳ 2016 - 2021

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

1

 Bùi Văn Thịnh

 Chủ tịch UBND huyện

0293 845 354

2

 An Hải Nam

 Phó Chủ tịch UBND huyện

0293 845 314

3

 

 

 

  

Ủy viên UBND huyện Lục Yên khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

1

 Phan Văn Việt

 Chỉ huy Trưởng BCHQS huyện

0293 845 336

2

 Dương Ngọc Thạch

 Trưởng phòng Tư pháp

 

3

  Lý Đạt Lam

Trưởng phòng Văn hóa và Thông t  

 4

 Bùi Việt Hùng

 Trưởng Công an huyện

 

5  Hoàng Văn Đạo  Phó thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra  
6  Đoàn Ngọc Tuấn  Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch  
7  Hoàng Văn Số  Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT  
8  Nguyễn Ngọc Sơn  Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng  
9  Phạm Trung Kiên  Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường  
10  Hoàng Thị Thủy  Trưởng phòng Lao động - TB&XH  
11  Nguyễn Nguyên Đúng  Trưởng phòng Dân tộc  
12  Nguyễn Thu Hương  Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo  
13  Hoàng Văn Thào  Trưởng phòng Y tế  
14   Nguyễn Thị Mai Thức  Phó thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ  

 

 Uỷ ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

Uỷ ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

Uỷ ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở

>> Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân huyện

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập