Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

TRUNG TÂM VĂN HOÁ – THÔNG TIN

 

Thông tin chung

Địa chỉ

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

Điện thoại

0293.845 245

Email

 

Tổ chức bộ máy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Khắc Thắng

 Giám đốc  

 

2

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

0293 848 678

 

 

Chức năng, nhiệm vụ                    

Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện là đơn vị sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng: Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương; tuyên truyền - cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin ở cơ sở; tổ chức các dịch vụ công về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Ca khúc về Lục Yên

Lượt truy cập