Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

TRUNG TÂM VĂN HOÁ – THÔNG TIN

 

Thông tin chung

Địa chỉ

Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên

Điện thoại

0293.845 245

Email

 

Tổ chức bộ máy

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Khắc Thắng

 Giám đốc  

 

2

Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc

0293 848 678

 

 

Chức năng, nhiệm vụ                    

Trung tâm Văn hóa - Thông tin huyện là đơn vị sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện có chức năng: Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân địa phương; tuyên truyền - cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin ở cơ sở; tổ chức các dịch vụ công về văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch. 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập