Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

 

THÔNG TIN VỀ KHỐI ĐOÀN THỂ HUYỆN LỤC YÊN

 

ỦY BAN MẬT TRẬN TỔ QUỐC

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Thế

Điện thoại

0293845317

Email

mttqly.yb@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Bình Chung

Chủ tịch

0293845662

 

2

Hoàng Thị Vẻ

Phó chủ tịch

0293845838

 

3

Vũ Cao Khiếu

Phó chủ tịch

0293845317

 

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Thế

Điện thoại

0293845366

Email

vanphong287@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Trần Tiến Hưng

Chủ tịch

0293845366

 

2

Hoàng Ngọc Hà

Phó chủ tịch

0293845838

 

 

 

 HỘI PHỤ NỮ HUYỆN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Thế

Điện thoại

0293845492

Email

hoiphunulucyen@yahoo.com.vn

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

 Vy Thị Nguyện

 Chủ tịch

0293848152

 

2

 Nguyễn T. Thu Hương

 Phó Chủ tịch

 

 

 

     3 Đoàn Thị Thu Hương Phó Chủ tịch  

 

 

 

 

 HỘI NÔNG DÂN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Thế

Điện thoại

0293845457

Email

hoamai457@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Đằng Thị Kim Liên

Chủ tịch

 

 

 

     

 

 

 

 HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Thế

Điện thoại

0293845254

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Hoàng Đình Văn

Chủ tịch

 

 

2

Trương Xuân Vũ

Phó chủ tịch

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 HUYỆN ĐOÀN THANH NIÊN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Thế

Điện thoại

0293845473

Email

thanhnienlucyen@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Hoàng Trung Chinh

Bí thư

0293845473

 

2

 

 

 

 

 

 

 BAN ĐẠI DIỆN HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Thế

Điện thoại

0293847013

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ va tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Minh

Trưởng ban

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập