Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

  

THANH TRA HUYỆN LỤC YÊN

 

Thông Tin Chung

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0293 845 270             -           Fax:

Email: thanhtra.lucyen@yenbai.gov.vn

Bộ máy tổ chức

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Hoàng Văn Đạo

Chánh Thanh tra

0293 845 982

hoangvandao.ly@yenbai.gov.vn

2

Nông Thanh Hà 

P.Chánh Thanh tra

0293 509 801

nongthanhha.ly@yenbai.gov.vn

3

Trần Nguyên Thủ

P.Chánh Thanh tra

  trannguyenthu.ly@yenbai.gov.vn

       

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập