Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

 

PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN LỤC YÊN

 

Thông Tin Chung

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 0293 848 654             -           Fax:

Email: phongnoivu.lucyen@yenbai.gov.vn

Bộ máy tổ chức

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn T. Mai Thức

Trưởng phòng

0293 845 635

nguyenthimaithuc.ly@yenbai.gov.vn

2

Đào Quang Dũng

P.Trưởng phòng

0293 845 436

 

 

       

Chức năng, nhiệm vụ

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; tôn giáo; thi đua - khen thưởng. 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập