Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

 

PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN LỤC YÊN

 

Thông tin chung

Địa chỉ: Thị trấn Yên Thế - huyện Lục Yên – tỉnh Yên Bái.

Điện thoại: 029 3848 819                           - Fax:

Email: phongdantoc.lucyen@yenbai.gov.vn

Bộ máy tổ chức

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Nguyên Đúng

Trưởng phòng

0293 848 686

nguyennguyendung.ly@yenbai.gov.vn

2

Đổng Kim Oanh

P.Trưởng phòng

029 3848 819

 

3 Hoàng Thái Quang P.Trưởng phòng   hoangthaiquang.ly@yenbai.gov.vn

        Chức năng, nhiệm vụ

    Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà  nước về công tác dân tộc. 

 

 

 

 

Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập