Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

 

VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ CHÍNH QUYỀN HUYỆN

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Duy Hiếu

Chánh Văn Phòng

 

    2 Nguyễn Ngọc Khánh Phó Chánh Văn Phòng  

3

Đàm Thị Kim Nhung

Phó Chánh Văn Phòng

 

4

Phan Thị Trung Kiên

Phó Chánh Văn Phòng

 

    >>Chức năng, nhiệm vụ

 

 CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ 

  

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Hữu Tuyên

Thủ trưởng Cơ quan

02163 846 407

2

Nguyễn Thị Mai Thức

Phó trưởng Cơ quan

 
3 Sầm Văn Thượng Phó trưởng Cơ quan

 

4 Đào Quang Dũng Phó trưởng Cơ quan  
5 Nguyễn Viết Giang Phó trưởng Cơ quan  

 >> Chức năng, nhiệm vụ

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

  

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nông Thu Hà  Trưởng Ban 

029 3846 410

2

Phạm Quang Vinh

Phó Trưởng Ban

 

     

 

 

 >> Chức năng, nhiệm vụ

 

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

  

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Bình Chung

Trưởng Ban

029.3846.409

2

Triệu Thu Nga

Phó Trưởng Ban

029.3846.409

     

 

>> Chức năng, nhiệm vụ

 

CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA 

 

 

  

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thế Kỷ

Thủ trưởng Cơ quan 

02163 846 408

2

Hoàng Văn Đạo

Phó Thủ trưởng Cơ quan 

 

3

Trần Quốc Tuấn

Phó Thủ trưởng Cơ quan 

 

4

Hứa Văn Liên

Phó Thủ trưởng Cơ quan 

 

 

  

 

 

  >> Chức năng, nhiệm vụ

 


Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập