Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái
  ► Tìm kiếm
 

 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Duy Hiếu

Chánh Văn Phòng

 

2

Đàm Thị Kim Nhung

Phó Chánh Văn Phòng

 

3

Phan Thị Trung Kiên

Phó Chánh Văn Phòng

 

    >>Chức năng, nhiệm vụ

 

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY 

  

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Hữu Tuyên

Trưởng ban

029 3846 407

2

 Nguyễn Viết Giang

Phó Trưởng Ban

0293 846 407

3 Sầm Văn Thượng Phó Trưởng Ban

 

 >> Chức năng, nhiệm vụ

 

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

  

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nông Thu Hà  Trưởng Ban 

029 3846 410

2

Phạm Quang Vinh

Phó Trưởng Ban

 

     

 

 

 >> Chức năng, nhiệm vụ

 

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

  

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Tăng Thị Kim Phi

Trưởng Ban

029.3846.409

2

Triệu Thu Nga

Phó Trưởng Ban

029.3846.409

     

 

>> Chức năng, nhiệm vụ

 

UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ

  

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thế Kỷ

Chủ nhiệm Uỷ ban

029 3846 408

2

Trần Quốc Tuấn

Phó Chủ nhiệm Ủy ban

 

3 Hứa Văn Liên Phó Chủ nhiệm Ủy ban

 

 

  >> Chức năng, nhiệm vụ

 


Bản đồ Huyện Lục Yên

Thư viện Video

Lượt truy cập